Tidligere barnehageansatt dømt til fengsel i to år og ni måneder for voldtekt i barnehage

Mannen ble i Jæren tingrett dømt til fengsel i to år og sju måneder. Saken ble anket inn for Gulating lagmannsrett, og resultatet ble to måneder mer i fengsel.