Tilsette lurer på om dei har jobb dei neste åra: – Det er ikkje ein god posisjon å vera i

Barnehagetilsette i Klepp håper at det kjem ei endeleg avklaring på kva barnehagar som skal drivast vidare.