Møte om ny E-39 på Undheim samfunnshus

Av

Torsdag arrangerer Time Bondelag eit ope møte om Rune Gjedrem sitt forslag til ny E 39 over Høg-Jæren.