Jærbønder støttar eit forbod mot byggeavtalar

Av

Bondelagsleiarar er samde med Fylkesmannen som ikkje vil at bønder skal ha lov til å gjera avtalar med byggjefirma om framtidig utbygging.