Idrettsrådet står beinhardt på kravet om tre hallar på Bryne

Idrettsrådet ikkje tilfreds med føreslått kompromissløysing.