Time kirkelige fellesråd feilinformerer om Nationen

Av

Strid om matjord splitter familier, lokalsamfunn og kirke. Det oppleves forståelig nok som smertefullt og opprivende. Det blir ikke bedre av feilaktige beskyldninger mot budbringeren.