Fastlegane i Time er sterkt bekymra for tilbodet til innbyggjarane

Hovudtillitsvalt for fastlegane i Time etterlyste fleire kollegaar i sommar. I staden sa tre av kollegaane hans opp jobben.