Politiet er uroa over at Time ikkje vil bruka meir pengar på førebyggande arbeid

Av

Lokalpolitikarane i kommunestyret kjem truleg ikkje til å gjera nye endringar i budsjettet.