Naboar ropar ut mot ruvande blokkprosjekt

Av

Innbyggarar på Kvernaland lurer på kvifor ikkje Time kommune følger sine eigne reglar.