Mange misnøgde med kommunale vedtak

Av

Åtte klagesaker står på sakslista til torsdagens møte i lokal utvikling i Time. Berre i eitt tilfelle vil rådmannen at klagaren skal få viljen sin.