Det blir enklere pårørende-parkering på Sivdamsenteret

Av

Thor Inge Kalberg (Frp) ba ordføreren ordne opp i parkeringssituasjonen ved institusjonen. Det har han gjort.