Leiger ut ulovleg parkering i Hetlandsgata på Bryne

Av

Folk utan gyldig løyve, risikerer bot og borttauing på p-plassar som kommunen meiner er 
etablert i strid mot reglane.