Dei skal læra 1400 medelevar å redda liv

Av

Planen for dei 32 elevinstruktørane, er ambisiøs: i laupet av det komande skuleåret skal dei læra 1400 elevar hjarte- og lungeredning.