Nå skal fleire store bustadprosjekt ut på høyring

Av

Utbyggarane kan få endeleg avklaring i løpet av året.