Time kommune risikerer dagbøter

Av

Statens vegvesen fant i et tilsyn av Time kommune at parkeringsplassene i Bryne sentrum ikke var registrert riktig. Nå kan kommunen få tvangsmulkt.