Disse steinene er et ulovlig kommunalt tiltak

Av

Fylkesmannen mener tiltaket truer livet i bekken. Time kommune er uenig.