Rådmannen vil fjerna to barnehagar og flytta legevakt og ungdomsskule

Eigedomsskatt, legevakt, nedlegging av barnehagar og flytting av skuleklassar. Rådmannen sparer ikkje på sprengstoffet i sitt budsjettforslag.