Ny kommunalsjef på plass i Time

Av

Trygve Apeland overtok som sjef for oppvekstsektoren i dag.