Elevar ved Undheim skule: – Me vil ikkje flytta til Lye

Desse fem jentene fryktar lengre skuleveg, mindre fritid og dårlegare samhald i bygda dersom ungdomstrinnet på Undheim blir flytta til Lye, slik rådmannen har føreslått.