Ja til å bruka 3 millionar på Sandtangen-bru

Av

Frykt for skogbrann i Sandtangen gjer at politikarane i formannskapet finn pengar til ny bru.