Time-rådmannen vil leggja ned to barnehagar

Føreslår permanent nedlegging av Nyland barnehage på Bryne frå i haust, og nedlegging av Lyefjell barnehage frå neste haust.