Rådmannen: - Det er eit misforhold mellom inntekter og utgifter

Timerådmannen ber om nedskjeringar eller eigedomsskatt for å gjera investeringar. Korkje opposisjonen eller posisjonen jublar.