Christian (21) er nyutdanna sjukepleiar: – Mange brukarar blir litt overraska i byrjinga

– Som sjukepleiar opplever eg utruleg mykje glede og takksemd frå dei eg møter i arbeidet mitt, seier Christian Penny Melgård på Lye.