– Skal ikkje springa fortare, men jobba smartare

Britt Ellinor Scott, kommunalsjef omsorg i Time kommune, seier at analysar syner at Time har dyrare omsorgstenester enn andre kommunar.