Sår i vegetasjonen etter oppreinsking langs Melsvatnet

Jæren Friluftsråd har gått hardt til verks langs den populære turløypa i Time.