- Jærbuen dreg ikkje til Stavanger og set seg ned med ein byas for å diskutera forretningsidear

1. juni var det slutt for Jæren produktutvikling, som i 27 år har gitt hjelp til jærske gründerar.