Vi sendte direkte fra nyttårsoppskytningen i Sandtangen

Arrangøren lovte 110 kilo krutt som ville gi åtte minutter med farge- og lydshow.