Ho vil at Bryne skal få eit Familiens hus

Ordførar Reinert Kverneland må svara på om han ønskjer å sjå på moglegheita for å samle hjelpetenestene til barn og unge under same taket.