Time-politikarane bruker millionar på ny park, seier nei til Kulturbanken og Unge Spor

Mindretalet ville støtta Unge Spor og Kulturbanken med tre millionar kroner, og venta med den planlagde Smieparken på Bryne.