For å få byg­gja denne blokka, må utbyggjaren leg­gja kunst­gra­s på Bryne stadion

Arbeidet med Klokkesvingen begynte i 2010. Nå satsar Team Bygg på bygging i 2020.