Trudy-Ann bruker eigne, dyrekjøpte erfaringar til å hjelpa andre innvandrarkvinner

Ho blei ståande på bar bakke etter skilsmissa frå sin norske eksmann, og no vil ho hindra at andre opplever det same.