Kjennemerke fjerna på bil

Av

Tjuveri frå Mauritz Kartevolds veg på Bryne.