To nye innbrot i Hå

Av

Sidan 7. mars er det registert 13 grove innbrot frå einebustadar i Klepp, Time og Hå.