Tjuvar stal 350 meter treplankar

Av

Grovt tjuveri frå Profftre på Klepp stasjon.