Dømt for innbrot og tjuveri

Av

Ein 39-åring er dømt for tjuveri og brot på narkotikalovar, men får også ei utstrekt hand av rettsvesenet.