Stal frå Sparkjøp

Av

Tjuvar fekk med seg varer for 7-800 kroner.