Stal pengar frå leikebutikk

Av

Medan ein person lata som han var kunde og opphaldt den tilsette, forsynte ein medhjelpar seg av kassa.