Stal verdiar for 100.000 kroner

Av

Grovt tjuveri frå byggjeplass på Svertingstad på Bryne.