(Sandnesposten)

– Neste sommer blir det hytteliv hele sommeren, forteller Elin Bakke Ree lettet. Hytteeieren kan omsider puse lettet ut, etter det som har vært en tidkrevende sak.

Det var sent i august at politikerne i Sandnes skulle ta stilling til en noe spesiell sak. En sak som for småbarnsforeldrene Elin og Svein i verste fall kunne bety millioner i kostnader.

De to kjøpte i 2016 en hytteeiendom i på Litle Ådnøy i Sandnes. To år senere oppdaget kommunen uregelmessigheter: Deres 35 år gammel brygge var for stor, og måtte rives. Elin og Svein søkte om å få beholde brygga, men søknaden ble avslått.

Vi har ikke råd til å betale flere millioner for å rive alt. Dette er veldig omfattende arbeid. Da må brygga skjæres bort bit for bit, og fraktes bort som spesialavfall, fortalte Elin et par dager før politikerne i Sandnes skulle gi sin mening i Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Godkjent

Møtet i Sandnes gikk som de håpet. De fikk støtte fra politikerne, som ga dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Likevel var ikke saken avgjort, og et siste hinder gjensto: Statsforvalteren.

Nå er den to år lange kampen over. Statsforvalteren har kommet med sin vurdering, og dermed kan skuldrene senkes og munnvikene heises i et stort smil hos familien på Ålgård.

– Saken er ferdig behandlet hos Statsforvalteren, og han hadde ingen innsigelser på godkjennelsen. Det betyr at vår brygge er hundre prosent godkjent, forklarer Elin, som dermed slipper å rive brygga.

– Nå er den nye hytta også så godt som klar, i alle fall innvendig. Neste sommer blir det hyttesommer!

Opprinnelig var et av kommunens argumenter for ikke å innvilge dispensasjonen at dette ville gi ringvirkninger for andre brygger i området. Kommunen hadde gått grundig til verks, og avdekket at en rekke av bryggene i vika var ulovlig etablert. I Statsforvalterens vurdering er dette vektlagt.

– Vi er uenige i kommunens konklusjon om at utfallet i denne saken blir presedensgivende for hvordan andre ulovlig etablerte brygger i nærområdet skal behandles. Den omsøkte bryggen ble etablert en gang mellom 1973 og 1988, basert på tilgjengelige data. Bryggen er konstruert med betong og massefylling, og det vil derfor kreve tillatelse etter forurensningsloven å fjerne den på grunn av tiltakets inngrep i sjø. Det er mht. naturmangfold lite sannsynlig at fjerning av etablert brygge vil ha positiv effekt på kort eller mellomlang sikt. Bryggen ble etablert før gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1992. Sakens historikk gjør at vedtaket i denne saken ikke automatisk blir presedensgivende for resten av de ulovlig etablerte bryggene i området, den enkelte sak må̊ vurderes individuelt, heter det i vurderingen.