To selskap på Jæren er oppløyste ved tvang

Maz AS som har hatt adresse Nærbø og Høines Maskin AS som har vore heimehøyrande i Klepp, er begge oppløyste ved tvang.