Natt til lørdag 31. juli i fjor ble en mann i 20-årene sparket og slått på Bryne torg rundt midnatt. Først var det snakk om ti personer som skulle ha utført volden, men i mai i år ble fire gutter i tenårene tiltalt i saken.

De ble tiltalt «for å ha skadet en annens kropp eller helse, gjort en annen fysisk maktesløs eller fremkalt bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.» På tidspunktet for hendelsen var tre av guttene 17 og én 18 år.

Kan ikke fastslå hvem som sparket og slo

I rettssaken kom det også fram en del av hva som skal ha skjedd og hvordan volden eskalerte. Ifølge dommen sto en av de tiltalte i kø på et utested på Bryne da fornærmede kom bort til ham i nærheten av inngangen. Han var beruset og retten legger til grunn at fornærmede «yppet», men det er ikke klart for retten hva som faktisk ble sagt.

Den daværende 18-åringen svarte med å skubbe og slå fornærmede i ansiktet med knyttet neve. Slaget var så hardt at han gikk bakover.

De øvrige tiltalte og flere andre kompiser sto i nærheten, men løp bort da de fryktet at situasjonen skulle eskalere. På et tidspunkt sto sju gutter rundt eller i nærheten av fornærmede mens han lå på bakken.

«Retten er ikke i tvil om at fornærmede ble utsatt for flere slag og spark fra noen i guttegjengen på sju stykker, men retten kan ikke med sikkerhet fastslå hvem som tildelte slagene og sparkene eller hvor mange som ble gitt. Retten er sikker på at det var minst to aktive voldsmenn», heter det i dommen.

Fornærmede ble slått og sparket slik at han fikk et kutt i overleppen som måtte sys. Han fikk også blåmerker, hevelse over øyenbrynet og en overfladisk avskrapning av øverste del av hornhinnen på det ene øyet.

Mannen var også sykemeldt i nesten to uker som følge av hendelsen.

La ned påstand om fengsel i fem måneder

De tiltaltes forklaringer og øvrige vitneforklaringer om hendelsesforløpet samsvarer i all hovedsak frem til det nevnte knyttneveslaget i ansiktet. Forklaringene om det videre hendelsesforløpet lar seg derimot vanskelig forene. Det er derfor uklart for retten nøyaktig hva som har skjedd, og hvem som utøvde vold mot fornærmede etter at han havnet på bakken.

I Sør-Rogaland tingrett la aktor ned påstand om fengselsstraff i fem måneder for tre av guttene og 120 dager for den siste.

I rettssaken erkjente én av guttene delvis straffskyld og at han slo fornærmede én gang. De andre tiltalte erkjente ikke straffskyld i henhold til tiltalebeslutningen.

Forsvarerne til de tiltalte la alle ned samme påstand, at deres klient skulle frifinnes, subsidiært anses på mildeste måte.

Etter tre dager i retten, ble to av guttene frifunnet. De må heller ikke betale oppreisningserstatning eller utgifter. De to andre guttene ble dømt for overtredelse av forskjellige paragraf av straffeloven.

Den lengste fengselsstraffen ble satt til 90 dager. Han må i tillegg betale 20.000 kroner i oppreisningserstatning og 2.540 kroner i erstatning for utgifter til fornærmede. Det var samme gutt som erkjente delvis straffskyld i retten.

En gutt på 17 år fikk fengselsstraff på 18 dager, men må ikke betale erstatning. Han erkjente i retten å ha sparket offeret da han lå på bakken, etter at han selv ble sparket. Retten legger også vekt på at han bare var 17 år gammel da hendelsen fant sted.