Kontrollen vara i rundt to timar. På den tida vart ti bilistar stoppa. Ni av desse fekk forenkla førelegg, medan ein mista sertifikatet.

Høgaste målte fart var 87 km/t. Det er 60-sone på strekninga.

Dei ti er langt ifrå dei einaste bilistane som har fått kjenna det i lommeboka etter for høg fart på vegen den siste tida.

I sist veke skreiv Jærbladet at 53 fartssyndarar er tatt på kort tid.

Utrykkingspolitiet varsla i starten av juli at dei ville intensivera talet på fartskontrollar, og at Jæren ville bli særleg prioritert.

Det er eit løfte dei har halde.