Tok taxi til Lye – nekta å betala sjåføren

Politiet måtte tilkallast for å få ungdommane til å gjera opp for seg.