Kven skal få kjøpe tomt?

Av

Sambuarar og ektepar kan levere kvar sin søknad om tomt i Hå. Kva med einslege?