Rådmannen vil endra tomtereglane i Hå

Av

Rådmannen vil opna opp for at fleire kan søkja om kommunal tomt i Hå.