Mange lo av ham, men han gjorde gråstein til sølv

Av

Olli Harder har hatt en plan. En god sådan, skulle det vise seg.