Tors­dags­kino blei så po­pu­lært at Bry­ne kino ut­vi­da til­bo­det

Dag­tid på tors­da­gar vi­ser seg å vera eit godt tids­punkt for kino.