Kontroll avdekka farleg tungtrafikk

Av

Fem køyretøy fekk bruksforbod då Vegvesenet kontrollerte tungbilar på Ogna.