Det resulterte i 17 forenklede forelegg og ett førerkortbeslag. 

Høyeste hastighet var 91 km/t i 60-sonen. 

Kontrollen ble utført i tidsrommet 19:20-21:30. 

Les også

Høy fart og mobilbruk dreper. Vi vet hvor politiet står og hva fartsgrensen er. Hvorfor gjør vi det likevel?