Trafikkulykke førte til kø

Kollisjon mellom bil og motorsykkel.